سفارش تبلیغ
صبا ویژن


بے اعصـاب نوشتـﮧ هـاے یڪ رواטּـی


مـے خـواهـے بـروے ؟

بـہـانـہ مـے خـواهـے ؟

بـگـذار مـن بـہـانـہ را دسـتـت دهـم !

بـرو و هـرکـس پـرسـیـد ،

بـگـو لـجـوج بـود ؛

هـمـیـشـہ سـرسـخـتـانـہ عـاشـق بـود . . .

بـگـو فـریـاد مـے کـرد ؛

هـمـہ جـا فـریـاد مـےکـرد

کـہ فـقـط مـرا مـے خـواهـد . . .

بـگـو دُروغ مـے گـفـت ؛

مـے گـفـت هـرگـز نـاراحـتـم نـکردے . . .

بـگـو درگـیـر بـود ؛

هـمـیـشـہ درگـیـر افـسـون نـگـاهـم بـود . . .

بـگـو بـے احـسـاس بـود ؛

بـہ هـمـہ فـریـاد هـا ، تـوهـیـن ها و اخـمـہـایـم ،

فـقـط لـبـخـنـد مـیـزد . . .

بـگـو او نـخـواسـت ؛

نـخـواسـت کـسـے جـز مـن در دلـش خانـہ کـنـد . . .

 

----------------------------------------------------------------------------

inja vase khodam minevisam

neminevisam ke bekhuni begi che ghashange

minevisam ta khafe nasham

age khoshet nemiyad gomsho birun

vasat davat name ke nadadam

naya begu che akhlaghe sagi dari

be khodam marbute majbur nisti tahamolam koni

hamin

zat ziad


+ یادداشت ثابت - یکشنبه 92/1/5| 2:49 عصر|saye نظرات ()ببیــــن آقــ ـآیـ ـے تــو خیلـے بـا کلاسـے ، باشهـ فهمیـــدمـ

ولـے اینمـ بــِدون مـَن عــآدت دارمـ کلـآســ ـآ رو بپــیچـونمـ...

گفتمـ در جــَریـآن بـآشـــے !

+ شعور اگـہ خـریـدنے بود

مـن حاضر بودم برا بعضیـا از جیب خـودم مایـہ بزارم !

+ اگهـ تو روتــ خندیدمـ واسهـ ایـن بود کہ نخواستـَم تو روتـــ بــالآ بیـــــآرَمـ ... اینـــــو بفــــَهـم !

+ و یـہ چیــز دیگـہ -----> زیــر ابـروی خـَـرو بـرداری کـہ آهــو نمـیشـہ .... نکـــُن بـَرادر مـَن :|


+ شنبه 92/3/25| 11:41 صبح|sayehttp://www.upload.tehran98.com/img1/6ploslrr1ovxyiysfbu.jpg

در خـوآبـــ مـن دسـت دیگـرے رآ نگیـر !


 

حُـرمت نِگـہ دآر لعنتــے ...

......................................................................................................................

شــده وارد اتـاقت شـــی ببینـــی دکورش بهـ همـ خـــوردـهـ ؟

بعـــد ترس ورت داره کهـ چیـــزی رو کهـ قــایمـ کــردی کســی دیدـهـ یــا نهـ ؟

تجـــــربهـ ی وحشتنــــاکیهـ....

+ تــــازگــی هــآ خودمــو خیلـــی دوست دارمـ نهـ اینکهـ خودشیفتهـ بـــاشمـ فقطــ چنــد وقتهـ حس خــوبی

نسبت بهـ خــودمـ پیــدا کردمـ...

+ وقتـــی کســـی اندازتـــ نیس دست بهـ انـــدازـهـ ی خودت نــزن ( این مــدت زیــاد این جملهـ تو گوشمـ زنگــ مــیزنهـ ! )

+ تـــو کهـ انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مـــزخرفــی 

، پس چـــِرا دوستتت دارمـ ؟ هـــــــــ ـــ ـــــ ــــآآآآآآآن ؟؟؟

+ ببین عـــوضـی من وقت نــدارمـ بــا تو کل کل کنمـ از خـــالهـ زنکــ هــایی مثه تــو همـ که تنهـــا سرگرمیشون فضــولی

تو زندگیهـ بقیـــَس متنفــــــرمـ یهـ کم پس واسهـ خودتـــ احترامـ قـــائل شــو و انقــدر خودتو کوچیکـــ نکــُن

(مخـــاطب خــاص دارـهـ ... خودش مـــیدونهـ با کیــمـ )


+ شنبه 92/3/11| 4:45 عصر|saye 

چشمــانتـان رآ ببنــــــدیـد

نقــــآبمـ رآ بر مـ ـی دارمـ

دیگـــٍر تظـــآهـُـر بهـ زندگـی کردن نمـیکنمـ

نیـازی بهـ تظــاهــُر نیستـــ

او تمـــآمـ زندگـ ـِی من استــــ...

 

----------------------------------------------------------------------------

مسخـرـهـ ترین اتفـآق دنیــآ اُفتـاده ...

داداشش از رویـا خواستگـاری کردـهـ...

رویــامـ کهـ از خداش بــودـهـ قبـول کــرده

فقطـ فــامیل نشـدـهـ بودیمـ کهـ اونمـ شدیمـ

خـــدایا ازت خواستمـ کاری کنـی کهـ دیگهـ نبینمش نهـ اینکهـ دمـ بهـ دقیقهـ جلــو چشــامـ باشهـ

خدایـا داری سختش مــی کنـ ـی

خــودتـ بهتـر از همهـ مـیدونی چقدر برامـ سختهـ ببینمشـ

نکن اینکـــارو با من خــــدا

قـرارـهـ عقد افتــاده  واسهـ 20 خرداد

 

نامــزدی همـ پریشبـ بود

درستـ متوجهش نبــودمـ امــا خب مثهـ همیشهـ خوشتیپـ و ســرزندـهـ

رویــا میگفتـــ : ســایهـ نمیدونــی چقدر تـو و محمـد شبیهـ همیـن کهـ...

اصلا هر وقتـ اونـو میبینمـ یـاد تـو می افتمـ

این وجهـ تشــابهـ هـا رو کجــای دلمـ بذارمـ من ؟؟؟

---------------------------------------------------------------------

 


 

سَـردمـ کِـہ مـےشَـوَد

تَمـآمـِ اُجآقـہـآے جَـہـآن بـَرآیـَمـ عِشوه گَرے مـےکُنَنـد

اَمّـآ مَـنتـَصـمـیـمـِخــوُد رآ گـِرفـتـِہ اَمـ

بَـرآے گـَرمـ شُـدن بـآیـَد کـِـہ تـآ آخــِـر عُمــر

دنـبآلـِ دسـتـہـآے تـُو بآشَمـ........

 

 


+ پنج شنبه 92/2/19| 8:47 عصر|sayeانــــدر احــوالات مـن در 6-5 ســالگـی :))))

-----------------------------------------------------------------------------

5 ســـ ـالگـی

6 ســـ ـآلگــی

 


+ سه شنبه 92/2/10| 6:35 عصر|sayeاهل پـنـهـان کـارے نـیـسـتـــمـ ..!


اعـتـرافــ مـے کـنـــمـ : ..


زمـــــــانـے دل یـــکــے را ωــوزانـــده امـ !!

حـــالا ..

یـــــکـــــے..

یـــــکــــــے ..یـــــــکـــــے !!

دلــــمـ را مــے ωــوزانـــنـــــد !!...
 
 
----------------------------------------------------------------------------
زنــدگیـمـ از همیشهـ گـُ ـ ـهـ تر شــدـهـ...
 
همشـ داره اتفــاقای بــد مــی افتهـ...
 
امـــروز ســر کلاس زیستــ داشتمـ آرومـ مـیحرفیدمـ معلمـِ عــوضیمون واسمـ منفــی گذاشتــ
 
بش مـیگمـ انگــار شمــا فقط منــو میبینیـن آخهـ این همهـ آدمـ یهـ راستـ بایــد گیر بدی بهـ منــه بدبختــ ؟
 
برداشتــ یهـ صفــر دیگمـ گذاشتــ بغل دستــ اون منفیهـ گفتــ دفعهـ ی آخرتـ باشهـ زبــون درازی مــی کنـی
 
واســم مهمـ نیس یکــی از بهتــرین شــاگردای کلاســی بخوای اینجــوری ادامهـ بدی امســالو مـــیندازمتــ
 
فکـــر کرده الـــان میرمـ منتشــو میکشمـ کولمــو برداشتمـ اومــدم بزنمـ از کلــاس بیرون گفتــ رفتــی بیرون دو جلسهـ حق ورود نداریـ
.
ســارامـ از اونطــرف داشتـــ التمــاس میکرد خـــر نشمـ بذارمـ بـــرمـ
.
ولـــی دیگهـ نمـــیتونستم تحملش کنمـ و اومـــدمـ بیـــرون
.
زنگــ کهـ خورد ســـارا کلــی فحشمـ داد آخرشــم گفتــ تــا آخـــر کلاس معلمهـ هیچکـــاری نکــرد اخلاقشمـ سگــــی بـــود
جهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ
 
 
مخــاطبـ خــاصمـ بــی مخــاطبـ خـــاص
.
دیگهـ عهـــد بستمـ یهـ بــارمـ بهشـ فکـــر نکنمـ
.
مغـــــــــــــــــرور متکبـــــــــــــر از خود راضــــی خود نکبتــــ پنــــــــــــــدار :|
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
یهـ ســـری هستــن هــر دفعهـ ای میـــآن اعصــابمــو خطـ خطــی مــیکنن
 
قبلـــا همـ گفتمـ اینجـــا رو واسهـ خوشگلــی نزدمـ میـــام اینجـــا مینویسمـ تآ سبکـ شمـ
 
دنبـــال نظــر جمع کـــردنمـ نیستـــم
 
پس نیــــآ اینجـــا شــرو ور تحـــویلمـ بده
 
کهـ عوارض جـــانبیش پـــــــآی خودتــــ :|

+ دوشنبه 92/2/2| 4:42 عصر|saye 
 
هـَر روز ،

   خـــطـ خــَطــے هـآیـَمـ ، بــے مَعـنــے تـَر اَز دیـروز مــے شـَونـد .. !


      جـُز خــودمــ ،

هـَر کـے بـخــوـآنـد ، خــنـدـہ اَشــ مــے گیـرَد .. !


   اَمـآ ...

مـَن هَـر کـلمــہ رـآ بـآ بـُغضــ رآهــے ِ کـآغَـذ مــے کـنَمــ .. !

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیشــَب دوبـارـهـ دیــدمشـ

دوبـــآرـهـ دلـــَمـ لـــرزید

دوبـــارـهـ ایـن غـــرور لعنتــی نذاشـــت درستـــ نگــاش کنمـ

شــاید از لحظــهـ ی ورود کهـ بهش ســلآمـ کـــردمـ دیگهـ ندیدمــِش

اونمـ همینطــــور بــود

اصلـــا نگـــ ـامـ نکـــرد...

بهـ ســـارا گفتمـ گفـــت خیلــ ـی احمقــی

گفــت من اگهـ جــآی تــو بودمـ یهـ دل سیــر نگــاش مـیکردمـ

گفتــ

گفتــ

گفتـــ

امــــآ هیچوقـــت نتونســت منـــو درکــ کنهـ

واسمـ از جــون کــندن سختــ ترـهـ نگــ آه کردن بهــش بهـ قیمتــ شکستــن غــرورمـ

ولــی یهـ چیــزیمـ مــیدونمـ

مــیدونمـ نمــی تونمـ فـــراموشش کنمـ

دختــــری نبــودمـ کهـ ســریع خودشــو ببـــآزـهـ

همیشهـ از هــرچـی دختــر کهـ تــا یهـ نفــرو میــدیدن ســریع عــآشقش مــیشدن بیـــزار بودمـ

بیــــــــــــــــــــــــــــــزار

پس چــرا اینطــوری شـــد ؟؟

چـــرا از همــــون بــار اولــی کهـ دیدمــش دلمـ لــرزید

دِ آخــــــــــهـ چـــِرا خــــُدا ؟

خـــانمـ دیــن و زنــدگیمــون مـیگفتــ اگهـ آدمـ یهـ کــاری رو تــوی 40 روز سعــی کنهـ انجــامـ ندـهـ

بعد از 40 روز دیگهـ طــرَفشمـ نمــ ـیره

واسهـ همیــن یهـ برگهـ هــایی داد گفتــ دو تــآ کــاری کهـ مــیخواین انجــآمش بدیــن

و دو تــآ کــاری کهـ مــی خواینـ ترکــِش کنــین

نوشتمـ : فـــــراموشـــی

ســارا گفتــ : کیــو مــی خوای فــراموش کنـــی ؟

فقطـ نگـــاش کردمـ

گفتــــ :نــــــــــــــــــــــــــــــــــــه !

آخهـ ابلـــهـ جــون عــآشقــی کهـ جـــرمـ نیـــس

تـــو ذهنمــ چنـــد بـــار حرفشـــو تکـــرار کـــردمـ

عـــــــــآشقــی

عــــــــآشقـــی

عـــــــــاشقــی

خنـــدمـ گــِرفتهـ بــود منـــــو عاشقــی؟

این حــــرفا کدومـــهـ ؟

جمـــِش کــن بــابـا...

پس چهـ مـــرگمـ شـــدـهـ ؟

چــــِرا از ذهنمـ نمـــیرـهـ بیـــرون بــرق چشـــاش ؟

چــــِرا هــر وقتــ هســت کفــ دستــآمـ عـــرق مــیکنهـ ؟

چــِرا وقـتــی رویـ ـآ گفتـــ : وای چهـ پســـر جیگــری دلمـ خواستــ دندونـاشو تو دهنش خـــورد کنمـ

دِ لــــامصب مگهـ تـــو چــی داری کهـ مـن ، منــی کهـ همهـ ی پســـرای فــامیل از خداشــون بــود یهـ لحظهـ نگـاشون کنمـ

واسهـ یهـ نگـــــــاه تــو لـــَہ لـــَہ مـــی زنمـ... ؟

تــا الان کلـــی بــِت فکــر کــَردمـ کلـــی منفــی گرفتمـ تـــوی اون برگهـ ههـ...

نمــی دونمـ مــیتونمـ تـــوی40 روز فــراموشتــ کنمـ یـــا نهـ ...

کـــــاش دیگهـ نبینمــــِت

ای کـــــــآش...

 

 


+ سه شنبه 92/1/6| 4:16 عصر|saye